Kalendarium   Detta erbjuder Via Vox   Om Lyrik- och Musikprogram   Föreläsningar   Vem är Ulla Liefwendal?   Omdömen   CD-skivor Bok
 

 

 

Ulla Liefwendal är diplomerad talpedagog sedan 1969.

 

Har speciellt intresserat sig för röstens estetiska möjligheter.

Studerat röst och teater och närliggande ämnen i Stockholm, Uppsala och Köpenhamn.

 

Under flera år arbetat som röstlärare vid Film- och Teaterstudio Calle Flygare och med Växjö ensemblen (nuv. Regionteatern Blekinge Kronoberg) efter avtal med Riksteatern.

Varit talpedagog vid Högskolan för Lärarutbildning i Stockholm samt inom förskola, grundskola och gymnasium på skilda platser i Sverige.

I samarbete med läkare vid Foniatriska kliniken, Karolinska Sjukhuset, även tagit emot patienter för röstbehandling.

Arrangerat och genomfört kurser i röst- och talträning, avspänning och självkännedom (bl.a inom AMI, TV4 Växjö, Svenska Kyrkan och flera studieförbund).

 

Ulla Liefwendal har

undervisat skådespelare, teateramatörer, präster, lärare, fackligt anställda, försäljare, turistguider, invandrare m.fl. privat eller inom kursverksamhet.

 

I kulturella sammanhang har Ulla framträtt med recitationer och föreläsningar vid konserter, festivaler m.m. på olika platser i Sverige, bl.a. i Stockholms Konserthus, i Finlands Rundradio och i Danmark inom Föreningen Norden. Även regisserat några bygdespel.

 

Lyrik- och musikframförande -    aktuellt

Sedan våren 2013 pågår ett givande samarbete med pianisten Kjell-Åke G. Arvidsson för att främja den kulturella lyrikens och musikens framförande. Målsättningen är att öka människors möjlighet att ta del av sådana program och stämma till eftertankar. Samarbetet har utmynnat i utgivning av en unik CD och därefter pågående turnéprogram. Detta första samarbete har gjorts kring poeten Bo Setterlinds liv och verk. Samarbetet avses fortsätta.

 

Ulla Liefwendal är sedan 1969 ansluten till Svenska Sång- och Talpedagogförbundet. Medlem av Romantiska Förbundet.

 

Via Vox Ulla Liefwendal är registrerad enskild firma. Godkänd för F-skatt.

 

Kontakt:

 
 

Via Vox Ulla Liefwendal, Odengatan 20, 362 30 Tingsryd, Tel. 0477-120 20, Mobil: 073-362 31 55
E-post: ullalie@telia.com