Kalendarium   Detta erbjuder Via Vox   Om Lyrik- och Musikprogram   Föreläsningar   Vem är Ulla Liefwendal?   Omdömen   CD-skivor Bok
 

 

LYRIK och MUSIK

 - program, som berör -

 

”DET FINNS EN VÄG”

      BO SETTERLIND

 Poet och Psalmdiktare

            1923-1991

Recitation: Ulla Liefwendal

Piano/Keyboard: Kjell-Åke G. Arvidsson

 

Programmet skapades och gjordes initialt som en CD-inspelning våren 2013 av Ulla Liefwendal tillsammans med pianisten Kjell-Åke G. Arvidsson för att hylla poeten Bo Setterlind, som skulle ha blivit 90 år den 24 augusti 2013, om han hade levat. Skivan släpptes just denna dag vid en minneskonsert i Mariakyrkan i Bo Setterlinds födelsestad Växjö, där Ulla Liefwendal  medverkade med recitation och berättande om poeten.

 

Turnéprogrammet, som startade i Setterlinds hemstad Strängnäs, skiljer sig något ifrån CD:n även om titeln är densamma. Båda kan ses på som varandras komplement. Turnéprogrammet och CD:n följer Bo Setterlinds liv genom hans egna texter och visar också på hans diktande i olika genrer.
I turnéprogrammet berättar Ulla Liefwendal dessutom personligt om sin nära vän Bo.

 

Målsättningen med program och skiva är

att stämma till eftertankar, beröra och samtidigt uppmuntra sina lyssnare och har hittills rönt mycket stor uppskattning.

 

Ulla Liefwendal, recitatris och talpedagog, växte upp i Strängnäs i en mycket nära relation till poeten Setterlind kring 1950-talet och betraktades då av honom som hans lilla syster och musa. Poeten hyrde rum hos Ullas föräldrar och bodde där under åtta års tid efter debuten som poet 1948. Ulla har sedan flera decennier framfört Setterlinds dikter offentligt på många platser runt om i Sverige och även i Danmark.

 

Kjell-Åke G. Arvidsson har spelat piano under ca. fyrtio års tid och ägnat stor del av sin tid åt jazzmusik och improvisation. I ”Det finns en väg” bidrar han med egna arrangemang och kompositioner, som på ett särskilt förtjänstfullt sätt interfolierar de reciterade texterna.

 

För beställning av program och/eller CD:

 
 

Via Vox Ulla Liefwendal, Odengatan 20, 362 30 Tingsryd, Tel. 0477-120 20, Mobil: 073-362 31 55
E-post: ullalie@telia.com