Kalendarium   Detta erbjuder Via Vox   Om Lyrik- och Musikprogram   Föreläsningar   Vem är Ulla Liefwendal?   Omdömen   CD-skivor Bok
 

 

Erbjudande:

 

LYRIKPROGRAM

 

*

 

Om poeten och Psalmdiktaren Bo Setterlind,

som Ulla Liefwendal växte upp med i en syskonliknande gemenskap. Recitation och berättande eller enbart recitation av hans dikter och texter (sistnämnda alternativ kan t.ex. ingå i en temagudstjänst).

F. n. finns ca.15 program med olika titlar och teman.

*

 

Lyrik av andra poeter.

*

 

Egen lyrik.

 

De flesta lyrikprogrammen

lämpar sig väl för kyrkor och församlingar (vid t. ex. temagudstjänster, andakter och liknande), föreläsningsföreningar, sjukhem, ålderdomshem, institutioner, föreningsmöten etc.

Programlängden varierar mellan 20 min. och 1,5 tim.

Kontakta Ulla Liefwendal för mera detaljerade upplysningar om programmen.

 

FÖRELÄSNINGSPROGRAM

 

*

 

Om konstnärer m.fl. (ev. kombinerade med bildvisning).

*

 

Om rösten och talet - betydelsen för självförtroende och rösthälsa.

   

Föreläsningarna riktar sig till samma målgrupper som lyrikprogrammen och till alla,

som har intresse av respektive ämne.

Programlängden är ca. 1 timme.

 

Obs! Alla program, även lyrikprogrammen enl. ovan, kan ”skräddarsys” beträffande tid.

 

UNDERVISNING i RÖST och TAL - kurser eller individuellt

 

*

 

Röstteknik, svenskt uttal, framträdandeteknik.

Målgrupper är t.ex. präster och lekmän inom församlingar, lärare, skådespelare, försäljare, invandrare m.fl.

 

RECITATION och INSPELNINGAR

 

*

 

Vid konserter etc.

*

 

Inläsning av talböcker, lyrik för CD och även kommersiella texter i reklamsyfte m.m.

 
 

Via Vox Ulla Liefwendal, Odengatan 20, 362 30 Tingsryd, Tel. 0477-120 20, Mobil: 073-362 31 55
E-post: ullalie@telia.com